Project "Steltlopers"

Share

Onze kunstkring bestaat anno 2014 precies 30 jaar. Dit heugelijke feit willen wij natuurlijk met iedereen delen, zowel jong als oud. Vandaar dat we aan onze voorjaarsexpositie 2014 een extra element hebben toegevoegd: het project "Steltlopers".

Het project "Steltlopers" is een workshop voor kids in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar uit de gemeente Beesel, die onder de bezielende leiding stond van Carla Schrijvers. In enkele middagen werden door de enthousiaste deelnemers zeer fraaie fantasiewezentjes, de zogenaamde "Steltlopers", gecreëerd. Men ging voortvarend aan de slag met bakstenen, takken van de vlinderstruik, DAS-klei, verf, lijm, allerlei hebbedingetjes en natuurlijke materialen. En het resultaat mocht er zijn. Alle deelnemers waren zeer gedreven en beschikten over een behoorlijke portie creativiteit. De jury had de vrij moeilijke taak om de prijswinnaars vast te stellen. De 3 vakbekwame juryleden kwamen gelukkig na enig wikken en wegen tot een weloverwogen eindresultaat.

De eerste prijs ging naar Sanne Smolenaars, de tweede prijs ging naar Lara Blomen en de derde prijs naar Siebe Sijbers, de gedeelde vierde prijzen gingen respectievelijk naar Jeroen Schrijvers, Julie Geujen, Aimee Heyman, Maud Teeuwen, Ieke Simons, Kaya Peeters, Loek Beurskens en Ben Beurskens. Tijdens de opening van de voorjaarsexpositie werden de prijzen aan de deelnemers uitgereikt.

De resultaten van de workshop "Steltlopers" zijn nog tot en met 4 mei 2014 te bezichtigen in het atrium van WoonGoed 2-Duizend aan de Pastoor Vranckenlaan 4 te Reuver. Dit is natuurlijk de kroon op hun werk. Iedereen is van harte welkom tijdens kantooruren (met uitzondering van de vrijdagmiddagen), en op de zondagen tussen 14.00 uur en 16.30 uur. Paaszondag is het atrium gesloten, maar op Paasmaandag heten wij u weer van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden, loop dan gerust even binnen. De jeugd heeft de toekomst en dat moeten we koesteren en stimuleren!

Vervolgens kunt u zich laten verrassen door de "kunst met de grote K" van onze drie Artimosaleden Marion Laudy, Leo Maesen en Jan Peulen. Ik beloof u dat u zich niet zult vervelen tijdens uw bezoek aan het atrium.

Voorjaarstentoonstelling 2014

Share

 

Voorjaarstentoonstelling 2014

 

De Voorjaarstentoonstelling vindt dit jaar plaats van 12 april t/m 4 mei. Kunstkring Artimosa nodigt u van harte uit de Opening op zaterdag 12 april 2014 bij te wonen in het Atrium van WoonGoed 2-Duizend in Reuver.

 

De inleiding zal verzorgd worden door mevrouw Carla Verhoeven de muzikale omlijsting komt voor rekening  van Trio “Just Friends”bestaande uit Huub Timmermans, John Gubbels en Jacques Geerlings.

 

Tevens besteden we aandacht aan de resultaten van de workshop van Carla Schrijvers, die wij b.g.v. ons 30-jarig Jubileum georganiseerd hebben.

 

De exposanten zijn: Leo Maesen (etsen); Jan Peulen (gouaches) en Marion Wassercordt –Laudy met acrylschilderijen.

 

De expositie is geopend tijdens kantooruren. Vrijdagmiddag en Paaszondag gesloten. Zondag en Paasmaandag geopend van 14.00 – 16.30 uur. Op zondag 4 mei kunnen er van 15.30 – 16.30 u op informele wijze vragen gesteld worden. Wij heten u van harte welkom.

 

een jaar modeltekenen

Share

 

Een jaar modeltekenen

 

 

 

 

 

 

 

Tekenen naar levend naaktmodel kent in Reuver een lange traditie.

 

Groepen in wisselende samenstelling en op verschillende locaties kwamen bij elkaar, eerst zelfstandig, later onder de vlag van kunstkring Artimosa.

 

Zelf raakte ik in contact met de modeltekengroep, eind jaren negentig, tijdens een fietstocht en voor het Willem Limburg huis een bord zag staan met het opschrift EXPOSTIE.

 

De belangstelling was gewekt en de vraag aan Leo Maesen (die dag suppoost) of er nog een deelnemer erbij kon bij aanvang van het nieuwe seizoen, werd met ja beantwoord.

 

Wijlen Harrie op de Laak was een keer per maand onze docent. De andere donderdagavonden moesten we het alleen doen.

 

Hij leerde ons kijken naar de juiste vorm en was wars van iedere nieuwlichterij en geëxperimenteer.

 

Een scherp geslepen potlood was het instrument bij uitstek om de menselijke figuur uit te beelden.

 

Maar zoals het bij heel veel verenigingen en clubs gaat: er is een tijd van bloei en er is een tijd van afnemende belangstelling.

 

Uiteindelijk hield de modeltekengroep op te bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

Maar na enkele jaren kwamen er toch weer vragen of een modeltekengroep reden tot bestaan zou hebben. Het werd dus toch als een gemis ervaren.

 

Begin 2013 vond een enthousiaste groep van acht personen op maandagmiddag een ruimte bij Den Herberg in Belfeld, waar de uitbaters Puck en Maril alle medewerking verleenden. Maril fungeerde aanvankelijk belangeloos als model. In de loop van de volgende maanden werd duidelijk dat enkele leden  in hun expressiewijze werden beperkt door de te kleine ruimte. We zaten te dicht op elkaar, plaats voor een schildersezel was er niet en evenmin ruimte op wat afstand te nemen.

 

Tijdens de jaarvergadering in maart bleek dat er toch meer belangstelling vanuit de aanwezige leden was op lid te worden van de groep.

 

Er moest naar een grotere ruimte worden gezocht en die werd gevonden bij Robbelien in Swalmen.

 

Donderdag 12 september kwamen dertien personen de eerste keer bij elkaar voor een cyclus van dertien tekenavonden.

 

 Mede dank zij de inspanningen van een van de leden, konden we beschikken over drie modellen, twee vrouwelijke en een mannelijk.

 

Al spoedig bleek dat we ons hadden verkeken op de grootte van het gehuurde lokaal.

 

Als iedereen met een schetsblokje op schoot bezig was, ging het nog, maar opnieuw bleek dat er te weinig plaats voorhanden was om een vrijere manier van expressie te gebruiken.

 

Geen nood: op de eerste verdieping bij Robbelien was een zee van ruimte waar we naar toe konden verhuizen.

 

Dat ging prima maar toen werd het kouder en daar was niet tegenop te stoken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er leden met een overjas aan het tekenen waren, dan moeten de modellen zeker kou hebben geleden!  Een elektrische bijverwarming biedt dan ook weinig soelaas.

 

Door ziekte en andere omstandigheden moesten enkele leden verstek laten gaan en de groep verhuisde weer naar beneden. Met wat minder man kon dat best.

 

Tijdens een evaluatie op de laatste tekenavond in december kwamen een hele rits voorstellen hoe en wanneer verder te gaan.

 

Besloten werd om in januari 2014 weer te beginnen met overgebleven negen deelnemers.

 

Niet iedere donderdagavond maar een keer in de veertien dagen. Tot half april zeven keer en vanaf september tot eind november zes keer. Dus weer een cyclus van dertien avonden, verspreid over 2014.

 

De groepsgrootte willen we beperkt houden tot tien, maximaal elf personen. Er is dus nog plaats voor een à twee belangstellenden.

 

Aanmelden bij het secretariaat van Artimosa.

 

 Kandidaten die eventueel op de wachtlijst staan, hebben natuurlijk voorrang.

 

 

 

afbeeldingen: Angret Meij.

 

 

 

 

 

 

 

Groepstentoonstelling "Monumenten verbeeld"

Share

Dit jaar is het landelijke thema van Open Monumentendag "Macht en Pracht". Daar mag kunst uiteraard niet bij ontbreken. De activiteiten rondom Open Monumentendag 2013 Beesel en Reuver spelen zich dit jaar af in het centrum van Reuver. Heemkundevereniging Maas en Swalmdal (mede-organisator) heeft kunstkring Artimosa verzocht haar medewerking te willen verlenen bij het invullen van het programma. Een 11-tal Artimosaleden heeft gehoor gegeven aan deze oproep en dit heeft geresulteerd in de groepstentoonstelling "Monumenten verbeeld". Er zullen o.a. tekeningen, pastels, aquarellen, etsen, schilderijen (acryl en mixed-media) te zien zijn van monumenten binnen de gemeente Beesel en in de nabije omgeving. De exposanten zijn: Mia Achten, Coby v.d. Assem, Henny Boonen-Nabben, Laurens Gielen, Jacques Hoijmakers, Toos Ickenroth, Hermien Levels, Petra Lommen, Leo Maesen, Jan Peulen en Mia Verstappen. Tevens zal er nog een werk te zien zijn van wijlen professor Harry Op de Laak, die onze kunstkring in het verleden ook een warm hart toedroeg.

De expositie is te bezichtigen in de kapel van het voormalig H. Hartklooster in hartje Reuver (Pastoor Vranckenlaan 6). In de kloosterkapel zijn tevens fraaie glas in lood ramen te bewonderen van Joep Nicolas van Ronkenstein.

De openingstijden zijn: zondag 15 september van 10.00 tot 17.00 uur - zaterdag 21 september van 14.00 tot 17.00 uur en zondag 22 september van 14.00 tot 17.00 uur.

Laat u vooral verrassen!